Střední škola Pohoda s.r.o., Litoměřice

Ročník: 


 
Pro školní rok 2020/21 škola nabízí:
čtyřleté studijní obory ukončené maturitou (pro žáky 9. ročníku ZŠ)
53-41-M/04                           Masér ve zdravotnictví
tříleté učební obory ukončené výučním listem
65-51-H/01                            Kuchař – číšník
29-54-H/01                            Cukrář
69-51-H/01                            Kadeřník
69-53-H/01                            Rekondiční a sportovní masér
65-51-E/01                             Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce)
29-51-E/01                             Potravinářská výroba (cukrářské práce)
75-41-E/01                             Pečovatelské služby
Škola nabízí aktivní přípravu žáků na státní MZ formou testů, přípravných kurzů, pro žáky učebních oborů konání jednotné ZZ. rek. kurzy, možnost doplnění kvalifikace, dálkové studium maturitního oboru Podnikání. Pro studenty kurzů a školení jsou připraveny materiály na CD nosičích, kurzy pro žáky školy jsou za zvýhodněných podmínek. Účast žáků na soutěžích s mezinárodní účastí. Ubytování DM  - rodinné prostředí, připojení k internetu v celém DM.PZ se nekonají, u oborů H a E. Obory E jsou zdarma. Nadstandard - vybavení učeben, výukové materiály, odborná skripta, pracovní listy, přístup pedagogů, stravování, wifi.

Zveme Vás na 3. ročník Českolipské Burzy škol 2019 v České Lípě. Akce je určena pro širokou veřejnost, žáky základních škol, rodiče, pedagogy i zaměstnavatele. Novinky a zajímavosti k oborům studia nenajdete na internetu, ale zjistíte přímo od studentů a zástupců jednotlivých škol. MUSÍTE BÝT U TOHO na Českolipské Burze škol 2019.

Přijď na Burzu, získej informace, rozhodni se správně!