Střední odborné učiliště Hubálov

Ročník: 

Naše učiliště leží v severní části okresu Mladá Boleslav a jeho zřizovatelem je Středočeský kraj. Za šedesátiletou existenci prošlo řadou změn. Dnes patří k moderním prosperujícím zařízením připravujícím zájemce pro práci v zemědělství, strojírenství, dopravě, stavebnictví i ve službách.

Kromě výučního listu mají žáci možnost získat řidičská oprávnění skupin B, C, T, případně E a průkazy svářečů elektrickým obloukem a plamenem ZK 135, 111, 311, popřípadě kvalifikaci podle EN 287.1. Absolventi učiliště nejsou na Mladoboleslavsku, Semilsku, Liberecku, Jablonecku, Jičínsku, Mělnicku a Českolipsku mezi nezaměstnanými. Jsme rádi, že se v poslední době zajímají o naše žáky budoucí zaměstnavatelé již v průběhu jejich přípravy a chtějí se na jejím zajištění i finančně podílet.
Výuku žáků vede kolektiv zkušených, většinou dlouholetých pracovníků učiliště v moderně zařízených učebnách a prostorných dílnách. Samozřejmostí je vybavení počítačovou sítí, uzavřenými televizními okruhy, internetem a nákladnou diagnostikou, bez které se dnešní opravárenství neobejde.
Podstatná část přípravy žáků probíhá přímo v učilišti, zbytek na smluvních pracovištích za účasti našich učitelů a instruktorů odborného výcviku. Většina žáků do učiliště denně dojíždí, část je ubytována na dobře zařízeném DM. Denně je zajištěna doprava autobusy z Mladé Boleslavi a z Turnova. Rodiče hradí náklady na stravování a ubytování žáků. Žáci dostávají stipendium od zřizovatele školy a odměnu za produktivní práci. Zřizovatel také umožňuje proplatit náklady na dopravu do školy pro žáky s trvalým pobytem ve Středočeském kraji.
Nabízíme Vám vyučení v těchto tříletých oborech vzdělání s výučním listem a to i ve zkrácené formě studia pro uchazeče s maturitou nebo výučním listem:
● opravář zemědělských strojů
● mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
● instalatér
● strojní mechanik (zámečník)
● opravářské práce
V oboru opravářské práce se připravují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka je zaměřena hlavně na praktické dovednosti a někteří žáci po vyučení pokračují ještě v náročnějších oborech vzdělání.
 
Loukovec, Hubálov 17
Loukov u Mnichova Hradiště
tel.: 326 789 408, 326 789 363
GSM: 725 853 275
reditel@souhubalov.cz
www.souhubalov.cz

Zveme Vás na 3. ročník Českolipské Burzy škol 2019 v České Lípě. Akce je určena pro širokou veřejnost, žáky základních škol, rodiče, pedagogy i zaměstnavatele. Novinky a zajímavosti k oborům studia nenajdete na internetu, ale zjistíte přímo od studentů a zástupců jednotlivých škol. MUSÍTE BÝT U TOHO na Českolipské Burze škol 2019.

Přijď na Burzu, získej informace, rozhodni se správně!