Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Ročník: 

 
Dny otevřených dveří

  • úterý 28. 11. 2017
  • středa 29. 11. 2017
  • čtvrtek 8. 2. 2018

Dny otevřených dveří probíhají  vždy od 8,00 do 16,00 za běžného provozu školy.
 
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola (SPŠSE a VOŠ) v Liberci je střední průmyslová škola založená již roku 1876, čímž byla po brněnské a černovické (dnes ležící na Ukrajině) třetí nejstarší takovou školou mimo samotné Rakousko a dnes tak jedruhou nejstarší průmyslovou školou na území Česka.
Areál školy u tramvajové trati na Masarykově třídě navštěvuje ročně asi 700 studentů šesti studijních oborů střední a vyšší odborné školy. Studium všech oborů střední školy je zakončeno maturitní zkouškou, studium školy vyšší odborné končí absolutoriem a získáním titulu diplomovaný specialista (DiS.) v oboru počítačové systémy.

STUDIJNÍ OBORY

STROJÍRENSTVÍ
Historicky nejstarším oborem na škole je strojírenství (23-41-M/01). Jeho základem je znalost základních vlastností materiálů a technologických postupů při jejich zpracovávání. Absolventi oboru umí tyto postupy volit s ohledem na cenu i bezpečnost, dokážou navrhovat jednotlivé strojní součásti i celé mechanismy, znají principy měřících a regulačních zařízení a také automatického řízení strojů. Dokážou pracovat s programy CAD, CAM a s CNC stroji. Ročně se otevírají dvě třídy, jejichž označení začíná písmenem S, každá se svou specializací: Počítačová podpora techniky a Mechatronika

ELEKTROTECHNIKA
Obor Elektrotechnika (26-41-M/01) umožňuje svým absolventům široké možnosti dalšího uplatnění, počínaje mikroelektronikou, přes řídící jednotky PLC, robotiku, elektrické pohony, až k domovním a průmyslovýnm rozvodům a elektrárnám. Každý rok se otevírají dvě třídy, každá se svým vlastním zaměřením: jedním je průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy, druhým automatizace a sdělovací technika.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Obor Informační technologie je čtyřletý maturitní zkouškou zakončený studijní obor vycházející z RVP Informační technologie (18-20-M/01). Příprava žáků je zaměřena na oblasti spojené s programováním a vývojem software, operační systémy a počítačové sítě. 

TECHNICKÉ LYCEUM
Od klasických technických studijních oborů se technické lyceum (78-42-M/01) liší zaměřením na výuku přírodovědných předmětů – především matematiky a fyziky. Velká hodinová dotace patří také cizím jazykům (povinně je vyučována angličtina i němčina) a výpočetní technice. Po stránce odborné je obor zaměřen rovnoměrně mezi strojírenství na straně jedné a počítačovou grafiku, webdesign na straně druhé. I když jsou absolventi připravováni především ke studiu na technických a přírodovědných vysokých školách, získávají také úplné střední odborné vzdělání.

 

Zveme Vás na 3. ročník Českolipské Burzy škol 2019 v České Lípě. Akce je určena pro širokou veřejnost, žáky základních škol, rodiče, pedagogy i zaměstnavatele. Novinky a zajímavosti k oborům studia nenajdete na internetu, ale zjistíte přímo od studentů a zástupců jednotlivých škol. MUSÍTE BÝT U TOHO na Českolipské Burze škol 2019.

Přijď na Burzu, získej informace, rozhodni se správně!